VI STÄRKER CHEFER GENOM INSPIRATION, KUNSKAP & KONTAKTER

På Close förstår vi vikten av väl investerad tid. Vi erbjuder därför flera olika forum för nätverksträffar med relevant och intressant innehåll på flera olika plattformar och orter.

EN INVESTERING I DIG
• Ett ovärderligt nätverk av chefer i liknande position.
• Möten och samtal med inspirerande föreläsare, ledare och specialister kopplade till medlemmars utmaningar.
• Kontinuerlig kompetensutveckling med insikter och svar på frågeställningar inom ditt chefsområde.
• Juridisk rådgivning för medlem och organisation.

OCH DITT FÖRETAG
• Få stöd i strategiska frågeställningar för ditt bolag.
• Håll pulsen på utmaningar och möjligheter i dagens snabbt föränderliga företagsklimat.
• Använd fortbildningen som en belöning till värdefulla chefer.
• Alla medlemmar har samma mål, redo att diskutera utmaningar och tillsammans hitta lösningar.

CERTIFIERING I LEDARSKAP

Chefsnätverket Close samlar närmare 2 000 chefer i grupperingar inom yrkesroller, vid total ca 200 tillfällen per år.

Vid träffarna lyssnar medlemmar på föreläsningar från Sveriges främsta talare, samt delar utmaningar och framgångsexempel, och hjälper varandra hitta lösningar och se nya möjligheter.

Certifieringen i ledarskapsutbildning ges ut till medlemmarna årligen. Klicka på ett för att se det i sin helhet.